Ta strona korzysta z plików cookies. Parametry ich działania możesz ustawić w swojej przeglądarce. Więcej na ten temat możesz zobaczyć tutaj.
X

Dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej

Dokumenty poświadczające prowadzenie działalności gospodarczej
 

W związku z powtarzającymi się przypadkami żądania od przedsiębiorców - osób fizycznych zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji działalności gospodarczej pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz.1447 z późn. zm.) zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Jedynym możliwym do otrzymania dokumentem w wersji papierowej potwierdzającym fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę osobę fizyczną może być zaświadczenie o numerze Regon, wydawane w Urzędzie Statystycznym na specjalne życzenie przedsiębiorcy. Należy jednak pamiętać, że z dniem 31 marca 2009 r. został uchylony przepis art. 43 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej, zgodnie z którym podmioty podlegające wpisowi do rejestru Regon w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym były obowiązane do posługiwania się zaświadczeniem Regon i podawania tego numeru w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

© 2011-2015 MSKIP